Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Hoạt Động Xây Dựng Cho Tổ Chức

Dịch vụ hỗ trợ tư vấn xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng I, hạng II, hạng III theo NĐ 100/2018 NĐ-CP trên toàn quốc. Cấp chứng chỉ năng lực xây dựng cho tổ chức: Thi công xây dựng công trình, giám sát thi công, thiết kế, thẩm tra thiết kế, quản lý dự án xây dựng, khảo sát xây dựng. Hotline: Ms Mai 0969 761 642