Liên hệ

Chứng chỉ năng lực của tổ chức Khảo sát xây dựng là bản đánh giá năng lực được Bộ, Sở Xây dựng cấp cho tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trong lĩnh vực Khảo sát địa hình, Khảo sát địa chất, địa chất thủy văn, Đồng thời là điều kiện cần để tổ chức tham gia các gói thầu, HSMT theo NĐ 15/2021/NĐ-CP.
Viện đào tạo quản lý xây dựng là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực tư vấn hỗ trợ Dịch vụ tư vấn xin cấp Chứng chỉ năng lực của tổ chức Khảo sát xây dựng, Hướng dẫn kê khai hồ sơ xin Chứng chỉ năng lực xây dựng theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP uy tín trên toàn quốc. Tư vấn xin chứng chỉ năng lực xây dựng khảo sát xây dựng Hạng 1, 2, 3 trên địa bàn Hà Nội, TPHCM và trên toàn quốc.

Quý công ty có nhu cầu xin cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng vui lòng liên hệ: 0973209988