Liên hệ

Chứng chỉ năng lực của tổ chức Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng là bản đánh giá năng lực được Bộ, Sở Xây dựng cấp cho tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trong lĩnh vực Thiết kế, thẩm tra thiết kế, Lập hồ sơ báo cáo kinh tế, Lập HSMT, HSYC, các công trình: Dân dụng, Nhà Công nghiệp, Giao thông, Hạ tầng kỹ thuật, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đồng thời là điều kiện cần để tổ chức tham gia các gói thầu theo NĐ 15/2021/NĐ-CP.
Viện đào tạo quản lý xây dựng là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực tư vấn hỗ trợ Dịch vụ tư vấn xin cấp Chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế xây dựng, Hướng dẫn kê khai hồ sơ xin Chứng chỉ năng lực xây dựng theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 về hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng uy tín trên toàn quốc. Tư vấn xin chứng chỉ năng lực xây dựng thiết kế xây dựng Hạng 1, 2, 3 trên địa bàn Hà Nội, TPHCM và trên toàn quốc.

Quý công ty có nhu cầu xin cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng vui lòng liên hệ: 0973209988