Liên hệ

Điều Kiện Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Hạng 3

NHỮNG YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN CẦN VÀ ĐỦ KHI XIN CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG HẠNG III?
- Căn cứ Nghị định 15/2021/NĐ-CP và TT 08/2018 TT-BXD yêu cầu tất cả các doanh nghiệp khi tham gia hoạt động xây dựng bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng được ghi trên chứng chỉ
VD: Công ty, tổ chức hoạt động xây dựng trong lĩnh vực thi công công trình Dân dụng sẽ được ghi nội dung cụ thể trên chứng chỉ (Ảnh mẫu chứng chỉ bên dưới)
Công trình: Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Thủy lợi, Hạ tầng kỹ thuật
- Phân cấp công trình được dựa trên TT 03/2016 TT-BXD


Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng III
Vậy để cấp được chứng chỉ năng lực xây dựng Hạng III cần những điều kiện gì?
 1. Giấy phép đăng ký kinh doanh hoạt động bên lĩnh vực xây dựng (Điều kiện cần)
 2. Đầy đủ nhân sự trong công ty để chứng minh năng lực (Mỗi tổ chức hoạt động mà điều kiện nhân sự khác nhau) (Điều kiện đủ)
 3. Phải có đơn xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo mẫu tại NĐ 15/2021/NĐ-CP (Điều kiện cần)
ĐIỀU KIỆN ĐỦ VỀ NHÂN SỰ NHƯ SAU:
I. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KHẢO SÁT KHI XIN CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HẠNG III
 1. Có phòng thí nghiệm hoặc có văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc liên kết thực hiện công việc thí nghiệm với phòng thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng được công nhận theo quy định;
 2. Có máy móc, thiết bị hoặc có khả năng huy động máy móc, thiết bị phục vụ công việc khảo sát của lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực. 
 3. #NHÂN SỰ CHỦ CHỐT: Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm khảo sát có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực
 4. #NHÂN SỰ CHUYÊN MÔN: Cá nhân tham gia thực hiện khảo sát có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực
 5. #KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG (HỢP ĐỒNG + BIÊN BẢN NGHIỆM THU): Không yêu cầu
II. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH , QUY HOẠCH XÂY DỰNG, TƯ VẤN QUY HOẠCH HẠNG III
 1. #NHÂN SỰ: Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm, chủ trì các bộ môn kiến trúc - quy hoạch, kinh tế đô thị và các chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật khác của đồ án quy hoạch có chứng chỉ hành nghề từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận.
 2. # HỢP ĐỒNG + BIÊN BIỂN NGHIỆM THU: Không yêu cầu
III. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HẠNG III
 1. #CÁN BỘ CHỦ CHỐT: Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì các bộ môn thiết kế có chứng chỉ hành nghề từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận
 2. #CÁN BỘ CHUYÊN MÔN: Cá nhân tham gia thực hiện thiết kế có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực, loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực hạng III
 3. # HỢP ĐỒNG KINH TẾ: Không yêu cầu
 4. Hạng III: Được thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng các công trình cùng loại từ cấp III trở xuống
IV. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN HẠNG III
 1. NHÂN SỰ: Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án từ hạng III trở lên phù hợp với loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực
 2. NHÂN SỰ: Cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề từ hạng III trở lên phù hợp với công việc đảm nhận
 3. NHÂN SỰ: Cá nhân tham gia thực hiện quản lý dự án có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc đảm nhận và loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực
 4. #HỢP ĐỒNG KINH TẾ: Không yêu cầu
V. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HẠNG III
 1. Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng công trình phù hợp với công việc tham gia đảm nhận
 2. NHÂN SỰ CHỦ CHỐT (CHT): Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trường từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận
 3. #CÁN BỘ PHỤ TRÁCH: Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận
 4. #CÔNG NHÂN: Công nhân kỹ thuật phụ trách các công việc thi công có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực hạng III
 5. #KINH NGHIỆM: Không yêu cầu
VI. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC GIÁM SÁT THI CÔNG HẠNG III
 1. CÁN BỘ CHỦ CHỐT: Cá nhân đảm nhận chức danh giám sát trưởng có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng từ hạng III trở lên, giám sát viên có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực hạng III
 2. #KINH NGHIỆM: Không yêu cầu
#Viện Đào Tạo Quản Lý Xây Dựng (ESC)- đơn vị chuyên tư vấn hỗ trợ xin cấp chứng chỉ "NĂNG LỰC XÂY DỰNG" hạng I, hạng II, hạng III.
#Bạn đang có nhu cầu xin cấp chứng chỉ năng lực? Bạn đang tìm kiếm một địa chỉ hướng dẫn cấp chứng chỉ năng lực xây dựng uy tín, đáng tin cậy. Hãy liên hệ với Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng ngay hôm nay.
#Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng ESC đã tham gia công tác tổ chức và có kinh nghiệm tư vấn hỗ trợ cấp chứng chỉ năng lực từ những ngày đầu tiên khi Thông tư 17/2016/TT-BXD có hiệu lực. Viện có thể hỗ trợ:
 • #1. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực đúng theo quy định
 • #2. Hướng dẫn đánh giá năng lực, phân hạng, phân cấp công trình
Rất mong được sự quan tâm của quý cơ quan cũng như học viên tham gia khóa học để khóa học được thành công và tốt đẹp. 

Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực Khảo sát Hạng III?

Tổ chức khảo sát xây dựng xin chứng chỉ năng lực Hạng III phải đạt những điều kiện sau: 1. Có phòng thí nghiệm hoặc có văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc liên kết thực hiện công việc thí nghiệm với phòng thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng được công nhận theo quy định; 2. Có máy móc, thiết bị hoặc có khả năng huy động máy móc, thiết bị phục vụ công việc khảo sát của lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực, 3. Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm khảo sát có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực, 4. Cá nhân tham gia thực hiện khảo sát có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực Thiết kế xây dựng Hạng III?

Tổ chức Thiết kế xây dựng xin chứng chỉ năng lực Hạng III phải đạt những điều kiện sau: 1. Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì các bộ môn thiết kế có chứng chỉ hành nghề từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận, 2. Cá nhân tham gia thực hiện thiết kế có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực, loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực hạng III.

Điều kiện năng lực của tổ chức Thi công xây dựng?

Tổ chức thi công xây dựng xin chứng chỉ năng lực hạng III phải đạt những điều kiện sau: 1. Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng công trình phù hợp với công việc tham gia đảm nhận, 2. Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trường từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận, 3. Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận.

Điều kiện năng lực của tổ chức Giám sát xây dựng?

Tổ chức Giám sát xây dựng xin chứng chỉ năng lực hạng III phải đạt những điều kiện sau: 1. Cá nhân đảm nhận chức danh giám sát trưởng có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng từ hạng III trở lên, giám sát viên có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực hạng III.

Đăng nhận xét

Tin liên quan