Khóa Học Chỉ Huy Trưởng

Đào tạo và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chỉ huy trưởng, cấp nhanh chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình trên toàn quốc. Lh 0985.40.88.22