Liên hệ

Viện quản lý xây dựng Nuce chuyên Đào tạo khóa học Chỉ huy trưởng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chỉ huy trưởng theo NĐ 12/2009/NĐ-CP, Tư vấn xin cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trình trên toàn quốc. Quý cơ quan có nhu cầu Học và cấp chứng chỉ Chỉ huy trưởng công trình vui lòng Lh test