Liên hệ

Chứng chỉ năng lực của tổ chức Quản lý dự án xây dựng là bản đánh giá năng lực được Bộ, Sở Xây dựng cấp cho tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trong lĩnh vực Ban Quản lý dự án, Quản lý dự án công trình Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Hạ tầng kỹ thuật, Thủy lợi, đê điều..., Đồng thời là điều kiện cần để tổ chức tham gia các gói thầu, HSMT theo NĐ 15/2021/NĐ-CP.
Viện đào tạo quản lý xây dựng là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực tư vấn hỗ trợ Dịch vụ tư vấn xin cấp Chứng chỉ năng lực của tổ chức Quản lý dự án xây dựng. Hướng dẫn kê khai hồ sơ xin Chứng chỉ năng lực xây dựng theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP uy tín trên toàn quốc. Tư vấn xin Chứng chỉ năng lực của tổ chức QLDA xây dựng Hạng 1, 2, 3 trên địa bàn Hà Nội, TPHCM và trên toàn quốc.

Quý công ty có nhu cầu xin cấp Chứng chỉ năng lực Quản lý dự án xây dựng vui lòng liên hệ: test