Liên hệ

Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát Cho Cá Nhân Khi Tham Gia HĐXD Trên Toàn Quốc

VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO ESC HỖ TRỢ TƯ VẤN HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT HẠNG I, HẠNG II, HẠNG III CHO CÁ NHÂN KHI THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TRÊN TOÀN QUỐC. CẤP NHANH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TƯ VẤN GIÁM SÁT THEO NĐ 100/2018 NĐ-CP. 

* ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT HẠNG I, HẠNG II, HẠNG III CHO CÁ NHÂN

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng công trình khi tham gia hoạt động xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau:
 • #1. Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
 • #2. Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau:
#Hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 7 (bảy) năm trở lên;
#Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 4 (bốn) năm trở lên;
#Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 2 (Hai) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 3 (ba) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp.
 • #3. Đạt yêu cầu sát hạch về kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề.
#ĐIỀUKIỆNCẤPCHỨNGCHỈHÀNHNGHỀGIÁMSÁT
 • #HạngI: Đã trực tiếp giám sát thi công phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) công trình cấp II cùng loại;
 • #HạngII: Đã trực tiếp giám sát thi công hoặc chủ trì thiết kế, thi công phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công trình cấp III cùng loại;
 • #HạngIII: Đã trực tiếp tham gia giám sát thi công hoặc tham gia thiết kế, thẩm định thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp III hoặc 2 (hai) công trình cấp IV cùng loại.
* PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT HẠNG I, HẠNG II, HẠNG III
 • #HạngI: Được làm giám sát trưởng, trực tiếp giám sát thi công xây dựng tất cả các cấp công trình cùng loại được ghi trong chứng chỉ hành nghề;
 • #HạngII: Được làm giám sát trưởng, trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình từ cấp II trở xuống, tham gia giám sát một số phần việc của công trình cấp I cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề;
 • #HạngIII: Được làm giám sát trưởng, trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình từ cấp III trở xuống, tham gia giám sát một số phần việc của công trình cấp II cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.
* DANH MỤC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT HẠNG I, HẠNG II, HẠNG III KHI THAM GIA HĐXD
* SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT HẠNG I, HẠNG II, HẠNG III CHO CÁ NHÂN
#1. Nội dung sát hạch gồm 2 phần liên quan đến nội dung hành nghề
 • #Kiến thức chuyên môn
 • #Kiến thức pháp luật
#2. Tổ chức sát hạch
 • #Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề thành lập Hội đồng để thực hiện công tác sát hạch;
 • #Thành phần Hội đồng sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề gồm: Đại diện cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề là Chủ tịch hội đồng và là thường trực hội đồng; đại diện của hội nghề nghiệp có liên quan; chuyên gia có trình độ chuyên môn cao thuộc lĩnh vực sát hạch do Chủ tịch hội đồng mời;
 • #Bộ Xây dựng thống nhất quản lý chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong cả nước thông qua việc cấp và quản lý số chứng chỉ hành nghề; công khai danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của mình.
* MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG I, HẠNG II, HẠNG III
#Chứng chỉ hành nghề: là loại bìa có màu vàng nhạt, kích thước 15x21cm. Quy cách và nội dung chủ yếu của chứng chỉ hành nghề quy định tại Khoản 3 Điều này, theo mẫu tại Phụ lục số 05 Thông tư 17/2016 TT-BXD.
#Quản lý số chứng chỉ hành nghề: Số chứng chỉ hành nghề gồm 02 nhóm ký hiệu, được nối với nhau bằng dấu gạch ngang (-), quy định như sau:
 • #1. Nhóm thứ nhất: Có 03 ký tự thể hiện nơi cấp chứng chỉ được quy định cụ thể tại Phụ lục số 07 Thông tư 17/2016; VD: BXD, HAN, HCM....
 • #2 Nhóm thứ hai: Mã số chứng chỉ hành nghề. VD: 00001234
#Nội dung chủ yếu của chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng bao gồm:
 • #1. Thông tin cơ bản của cá nhân được cấp chứng chỉ: ảnh cỡ 4x6cm, họ và tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh thư nhân dân (thẻ căn cước hoặc hộ chiếu);
 • #2. Tên cơ quan cấp, chữ ký và đóng dấu;
 • #3. Trình độ chuyên môn được đào tạo, hệ đào tạo, cơ sở đào tạo;
 • #4. Lĩnh vực hành nghề, loại công trình (nếu có), hạng và thời hạn hành nghề đối với từng lĩnh vực được cấp. Ví dụ: #Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông cầu hạng II
mau mat sau chung chi hanh nghe xay dung moi nhat
Ảnh: Mặt sau chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

* THẨM QUYỀN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
 • #1. Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng I.
 • #2. Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III.
 • #3. Tổ chức xã hội - nghề nghiệp quy định tại Điều 56c Nghị định 100/2018 NĐ-CP cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III cho cá nhân là hội viên, thành viên của mình.
* THỦ TỤC, HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT XÂY DỰNG HẠNG I, HẠNG II, HẠNG III
 • #1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục I Nghị định 100/2018 NĐ-CP kèm theo 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm có nền màu trắng chân dung của người đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng; (Tải đơn tại đây)
 • #2. Văn bằng do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp phù hợp với loại, hạng chứng chỉ đề nghị cấp. Đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, phải là bản được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định và phải có bản dịch sang tiếng Việt được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • #3. Chứng chỉ hành nghề đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp đề nghị nâng hạng chứng chỉ hành nghề
 • #4. Các quyết định phân công công việc (giao nhiệm vụ) của tổ chức cho cá nhân hoặc văn bản xác nhận của đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư về các công việc tiêu biểu mà cá nhân đã hoàn thành theo nội dung kê khai. Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận. Trường hợp cá nhân hành nghề độc lập thì phải có hợp đồng và biên bản nghiệm thu các công việc thực hiện tiêu biểu đã kê khai.
 • #5. Giấy tờ hợp pháp về cư trú hoặc giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với trường hợp cá nhân là người nước ngoài.
 • #6. Kết quả sát hạch đạt yêu cầu trong trường hợp đã sát hạch trước ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
 • #7. Các tài liệu theo quy định trên phải là bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu.
* HỒ SƠ ĐƠN GIẢN HÓA CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT XÂY DỰNG HẠNG I, HẠNG II, HẠNG III
 • #1. Tệp tin scan Bằng ĐH có kinh nghiệm 7 năm trở lên đối với Hạng I, 4 năm đối với Hạng II và 2 năm đối với Hạng III
 • #2. Tệp tin scan chứng minh thư, hộ chiếu
 • #3. Tệp tin scan chứng chỉ hành nghề xây dựng cũ, hết hạn
 • #4. Tệp tin scan ảnh 4x6 nền trắng
 • #5. Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề theo NĐ 100/2018 NĐ-CP (Tải đơn tại đây)
 • #6. Bản kê khai kinh nghiệm + Quyết định bổ nhiệm công việc
#Viện Đào Tạo Quản Lý Xây Dựng (ESC)- đơn vị chuyên đào tạo, hướng dẫn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng I, hạng II, hạng III.
#Bạn đang có nhu cầu xin cấp chứng chỉ xây dựng? Bạn đang tìm kiếm một địa chỉ hướng dẫn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng uy tín, đáng tin cậy. Hãy liên hệ với Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng ngay hôm nay.
#Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng ESC đã tham gia công tác tổ chức và có kinh nghiệm tổ chức thi sát hạch từ những ngày đầu tiên khi Thông tư 17/2016/TT-BXD có hiệu lực. Viện có thể hỗ trợ:
 • #1. Lịch thi sát hạch sớm nhất
 • #2. Hướng dẫn ôn thi, cung cấp "Đáp án câu hỏi thi sát hạch"

1 Nhận xét

Tin liên quan