Liên hệ

Công Trình Cấp 4 (IV) Có Cần Chứng Chỉ Năng Lực HĐXD Không?

Nhiều công ty, doanh nghiệp mới thành lập trong lĩnh vực xây dựng và một số doanh nghiệp làm những công trình sửa chữa cải tạo công trình cấp IV thắc mắc không biết công trình cấp IV có cần chứng chỉ năng lực không?

I. Công trình cấp IV có cần chứng chỉ năng lực xây dựng không? Để trả lời được câu hỏi này các doanh nghiệp cần phải tìm hiểu kỹ NĐ 59/2015 NĐ-CP, NĐ 42/2017 NĐ-CP và mới nhất là NĐ 100/2018 NĐ-CP.
Để làm rõ công trình cấp IV có cần chứng chỉ năng lực không? Thì doanh nghiệp, tổ chức phải nắm rõ. Chứng chỉ năng lực xây dựng là gì? Chứng chỉ năng lực xây dựng để làm gì?

II. Chứng chỉ năng lực Là bản đánh giá năng lực vắt tắt của Bộ, Sở xây dựng đối với tổ chức tham gia hoạt động xây dựng đồng thời là điều kiện, quyền hạn năng lực của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng tên lãnh thổ Việt Nam.III. Theo quy định tại Khoản 3, Điều 69 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, “Thông tin về năng lực hoạt động xây dựng là cơ sở để lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng”.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 33 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng thì kể từ ngày 1/9/2016, tổ chức phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực khi tham gia hoạt động xây dựng theo quy định.

IV. Theo Thông tư 17/2017/TT-BXD đối với công trình cấp IV, sửa chữa nâng cấp thì không cần chứng chỉ năng lực. Hiện nay Thông tư 08/2018/TT-BXD đã ban hành và thay thế Thông tư 17/2017/TT-BXD. Theo Thông tư này không nói rõ chứng chỉ năng lực đối với công trình cấp IV

Tổ chức tham gia hoạt động xây dựng: phải đáp ứng điều kiện năng lực và được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định tại Khoản 20 và Khoản 32 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng có hiệu lực thi hành ngày 15/9/2018. Theo đó, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, trường hợp tổ chức tham gia hoạt động xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình có quy mô cấp IV thì phải đáp ứng điều kiện năng lực và được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng từ hạng III trở lên.
Nguồn: Cục quản lý hoạt động xây dựng

#Viện Đào Tạo Quản Lý Xây Dựng (ESC)- đơn vị chuyên tư vấn hỗ trợ xin cấp chứng chỉ "NĂNG LỰC XÂY DỰNG" hạng I, hạng II, hạng III.
#Bạn đang có nhu cầu xin cấp chứng chỉ năng lực? Bạn đang tìm kiếm một địa chỉ hướng dẫn cấp chứng chỉ năng lực xây dựng uy tín, đáng tin cậy. Hãy liên hệ với Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng ngay hôm nay.
#Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng ESC đã tham gia công tác tổ chức và có kinh nghiệm tư vấn hỗ trợ cấp chứng chỉ năng lực từ những ngày đầu tiên khi Thông tư 17/2016/TT-BXD có hiệu lực. Viện có thể hỗ trợ:

  • #1. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực đúng theo quy định
  • #2. Hướng dẫn đánh giá năng lực, phân hạng, phân cấp công trình

Đăng nhận xét

Tin liên quan