Liên hệ

Chứng chỉ hành nghề Quản lý dự án xây dựng là bản đánh giá năng lực được Bộ, Sở Xây dựng cấp cho cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trong lĩnh vực Ban Quản lý dự án, Quản lý dự án công trình Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Hạ tầng kỹ thuật, Thủy lợi, đê điều..., Đồng thời là điều kiện cần để cá nhân tham gia ký hồ sơ, làm Giám đốc QLDA theo NĐ 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 về hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
Viện đào tạo quản lý xây dựng là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực tư vấn hỗ trợ Dịch vụ tư vấn xin cấp Chứng chỉ hành nghề Quản lý dự án xây dựng. Hướng dẫn kê khai hồ sơ xin Chứng chỉ hành nghề Quản lý dự án xây dựng theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP uy tín trên toàn quốc. Tư vấn xin Chứng chỉ hành nghề QLDA xây dựng Hạng 1, 2, 3 trên địa bàn Hà Nội, TPHCM và trên toàn quốc.

Học viên, Cá nhân có nhu cầu xin cấp Chứng chỉ hành nghề Quản lý dự án xây dựng vui lòng liên hệ: test