Liên hệ

Chứng chỉ sơ cấp nghề công nhân là giấy chứng nhận đào tạo, chứng chỉ sơ cấp dành cho công nhân xây dựng làm việc trong lĩnh vực Nề hoàn thiện, Hàn, Vận hành máy.... Đồng thời là điều kiện cần để công nhân tăng lương, cho vào hồ sơ xin việc theo TT số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 Quy định về đào tạo sơ cấp.
Viện đào tạo quản lý xây dựng là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực đào tạo và cấp Chứng chỉ hành sơ cấp nghề. Hỗ trợ cấp chứng chỉ sơ cấp nghề hàn, vận hành máy xây dựng, nền hoàn thiện, nghề điện uy tín trên toàn quốc.

Học viên, Cá nhân có nhu cầu xin cấp Chứng chỉ sơ cấp nghề vui lòng liên hệ: test