Liên hệ

Chứng Chỉ Năng Lực Tổ Chức Thiết Kế Hạng 1, Hạng 2, Hạng 3

DỊCH VỤ TƯ VẤN HỖ TRỢ CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG CỦA TỔ CHỨC, CÔNG TY THIẾT KẾ, THẨM TRA THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (TỔ CHỨC LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT) KHI THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TRÊN TOÀN QUỐC. CẤP NHANH CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC THIẾT KẾ HẠNG I, HẠNG II, HẠNG III THEO NĐ 100/2018 NĐ-CP. 
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng


Đăng nhận xét

Tin liên quan