Liên hệ

Giấy Tiếp Nhận Hồ Sơ Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Mẫu

Giấy tiếp nhận hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng cho công ty.
Viện quản lý xây dựng Nuce nhận tư vấn làm hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng cho các doanh nghiệp khi tham gia hoạt động xây dựng trong lĩnh vực:
 1. Khảo sát xây dựng
 2. Lập quy hoạch xây dựng
 3. Thiết kế xây dựng công trình
 4. Thi công xây dựng công trình
 5. Giám sát thi công xây dựng công trình
 6. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Thành phần hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của công ty bao gồm:

 1. Bản scan văn bằng chứng chỉ các cá nhân trong công ty (kê khai theo điều kiện của từng lĩnh vực) hoặc xem thêm >>>điều kiện cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1-2-3
 2. Bản scan hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành các công việc tiêu biểu đã thực hiện theo nội dung kê khai, lĩnh vực cần cấp chứng chỉ năng lực xây dựng
 3. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực bản gốc
 4. Số lượng hồ sơ: 1 bộ
 5. Thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định là: 20 ngày

Đăng nhận xét

Tin liên quan