Liên hệ

Điều Kiện Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Hạng 2

Điều Kiện Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Hạng 2 theo NĐ 100/2018 NĐ-CP mới nhất, hướng dẫn chi tiết những điều kiện cần và đủ để xin được chứng chỉ năng lực hạng 2
dieu kien cap chung chi nang luc xay dung hang 2
CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG II
Theo TT 08/2018 TT-BXD tất cả các tổ chức khi tham gia hoạt động đều phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
Để đáp ứng nhu cầu của tổ chức Viện Nuce tư vấn, hỗ trợ cấp chứng chỉ năng lực xây dựng nhanh nhất, chi phí thấp nhất nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc đấu thầu, thanh quyết toán chi phí. Liên hệ: 0967 99 05 05
Để xin được chứng chỉ năng lực xây dựng hạng II cần những điều kiện sau:
 1. Giấy phép đăng ký thành lập doanh nghiệp bản scan file gốc
 2. Đơn xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo mẫu tại NĐ 100/2018 NĐ-CP
 3. Đáp ứng đầy đủ nhân sự từ cán bộ chủ chốt, chuyên môn phù hợp tới những cán bộ khác trong cơ quan
 4. Kinh nghiệm hoạt động xây dựng phải đạt theo phân cấp công trình tại TT số 03/2016 TT-BXD
I. ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KHẢO SÁT XÂY DỰNG HẠNG II
- Khảo sát: Khảo sát địa chất, khảo sát địa hình và khảo sát địa chất thủy văn
 • Có phòng thí nghiệm hoặc có văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc liên kết thực hiện công việc thí nghiệm với phòng thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng được công nhận theo quy định. (Có PTN hoặc HĐ nguyên tắc liên kết PTN)
 • Có máy móc, thiết bị hoặc có khả năng huy động máy móc, thiết bị phục vụ công việc khảo sát của lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực.
 • NHÂN SỰ CHỦ CHỐT: Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm khảo sát có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng từ hạng II trở lên phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực
 • #NHÂN SỰ CHUYÊN MÔN: Cá nhân tham gia thực hiện khảo sát có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực
 • #KINH NGHIỆM HĐXD: Đã thực hiện khảo sát xây dựng ít nhất 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 dự án từ nhóm C hoặc 03 dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật trở lên hoặc 01 công trình từ cấp II hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên cùng loại hình khảo sát
II.ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG HẠNG II
 • #Đơn xin cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu
 • #Đăng ký kinh doanh hoặc giấy xác nhận thành lập công ty
 • #NHÂN SỰ CHỦ CHỐT: Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm đồ án quy hoạch, chủ trì các bộ môn kiến trúc - quy hoạch, kinh tế đô thị và các chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật khác của đồ án quy hoạch có chứng chỉ hành nghề từ hạng II trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận
 • #HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: Đã thực hiện lập ít nhất 01 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hoặc 02 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt
III. ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC THIẾT KẾ XÂY DỰNG HẠNG III
 • Đơn xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng theo mẫu
 • #Đăng ký kinh doanh
 • #CÁN BỘ CHỦ CHỐT:
 • #CÁN BỘ CHUYÊN MÔN:
 • #KINH NGHIỆM HĐXD: 

Đăng nhận xét

Tin liên quan