Khóa Học Đấu Thầu

Đào tạo và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu, cấp nhanh chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu trên toàn quốc. Chi phí thấp Lh 0985.40.88.22