Khóa Học Cấp Chứng Chỉ Quản Lý Dự Án Đầu Tư XDCT

Đào tạo và cấp chứng chỉ, chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án xây dựng công trình trên toàn quốc. Lệ phí ưu đãi liên hệ phòng đào tạo: 0985.40.88.22